www.CavalierVriend.nl

Cavalier King Charles Spaniel

CavalierShop 

Algemene Voorwaarden

CavalierShop

Astrid van Noije
Mosselaan 68
1934 DD Egmond aan den Hoef
Noord Holland

Rekeningnummer: NL 08 RABO 0129 7444 92 t.n.v. A. van Noije

Koopovereenkomst: De koopovereenkomst tussen verkoper en de koper is tot stand gekomen, op het moment dat u een email ontvangen heeft, met een bevestiging van de bestelde goederen. Indien u niet binnen 7 werkdagen het bedrag heeft voldaan, behoudt verkoper het recht om de artikelen aan een andere koper te verkopen. Bent u niet in de gelegenheid aan deze voorwaarden te voldoen, neemt u dan contact met ons op via CavalierShop@CavalierVriend.nl voor een oplossing.

Prijzen: Alle prijzen zijn netto, exclusief verzendkosten.

Levering en leveringstijden: Levering vindt plaats binnen Nederland en op aanvraag naar het buitenland. Verkoper streeft ernaar de producten binnen 5 werkdagen te leveren, na ontvangst van betaling, mits in voorraad op het opgegeven adres. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade of schadevergoeding, als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien de goederen niet geleverd worden binnen de afgesproken levertijd, kunt u de bestelling annuleren en wordt u betaling zo spoedig mogelijk teruggestort op u rekening. Bestellingen worden geleverd via Post.nl. Het risico van verzenden gaat over op de opdrachtgever vanaf het moment dat verkoper de verzendkwitantie heeft ontvangen van de vervoerder. Alle producten worden geleverd zoals op de foto die bij het product vermeld staat. Verkoper gaat serieus om met haar klanten en doet er alles aan om een zo goed mogelijke klantrelatie op te bouwen.

Verzendkosten: De verzendkosten bedragen maximaal € 6,95 (afhankelijk van gewicht en formaat bestelling) en zullen voor een definitieve overeenkomst bekend worden gemaakt aan koper. Bestellingen worden via PostNL verstuurd. 

Afhaal mogelijkheden: Het is mogelijk u bestelling af te halen: Mosselaan 68, 1934 DD, Egmond aan den Hoef. Let op !!! dit kan alleen op afspraak !!!

Betalingsmogelijkheden: U kunt de bestelling betalen bij afhalen.

Vooruitbetaling, u kunt het gehele verschuldigde bedrag overmaken naar rekening nummer NL 08 RABO 0129 7444 92 t.n.v. A. van Noije

Reclamatie: De opdrachtgever is verplicht direct na ontvangst, de aangekochte producten grondig te controleren op eventuele gebreken. Indien u een gebrek heeft ontdekt dient u dit binnen 48 uur aan verkoper te melden.

Retourneren van de gekochte artikelen: U heeft de gelegenheid een produkt binnen 14 dagen aan ons te retourneren. De verzendkosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening. Na deze 14 dagen is het niet meer mogelijk om de goederen te ruilen of retour te zenden. Is de zending niet voldoende gefrankeerd, neemt verkoper deze niet aan. Zodra verkoper het artikel retour heeft ontvangen, wordt deze gecontroleerd op eventuele gebreken. Het goed dient in originele staat en zonder sporen van gebruik te worden geroutineerd. Mits het goed in goede staat is geroutineerd wordt het aankoopbedrag (exclusief de verzendkosten) binnen 7 dagen teruggestort op uw rekening. Indien u een pakket heeft ontvangen van verkoper, maar er blijkt het verkeerde produkt in te zitten, dan herstelt verkoper geheel kosteloos deze fout, mits het product zonder schade weer aan verkoper retour komt. Wordt er een fout gemaakt door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever hiervoor geheel verantwoordelijk. Kiest koper er voor om het product te ruilen zijn alle kosten van verzending hiervoor voor rekening van koper. Kiest koper ervoor het verkeerd bestelde product terug te zenden dan zal het aankoop bedrag hiervan worden verrekend met een eventuele bestelling van het juiste artikel.

Aansprakelijkheid: U als klant dient zorg te dragen voor een juist gebruik van de door verkoper geleverde goederen. Eventuele schade die ontstaan is door het onjuist of onzorgvuldig gebruiken van de producten is niet op verkoper te verhalen. U dient zelf rekening te houden met de veiligheid en leeftijd van het kind en/of dier.

Overmacht en/of omstandigheden: Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld of in het rechtsverkeer geldende opvatting niet voor haar rekening komt. Bij omstandigheden moet u bijvoorbeeld denken aan het staken van het vervoer bedrijf, het niet leveren van producten door leveranciers, familieomstandigheden, storing van het internet.

Opmerkingen en klachten: Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn over de website, manier van werken, klantvriendelijkheid of verbeterpunten hebben, dan kunt u dit mailen naar CavalierShop@CavalierVriend.nl. Mocht u tevreden zijn dan hoor ik het uiteraard ook graag en … vertel het aan anderen. 

Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Door een bestelling te plaatsen verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

 Copyright All Rights Reserved © CavalierVriend