www.CavalierVriend.nl

Cavalier King Charles Spaniel

Cavalier-Shop 

Algemene Voorwaarden

CavalierShop

Astrid en Dion van Noije

Adres: Mosselaan 68

1934 DD Egmond aan den Hoef

Telefoonnummer: 06-47 58 86 09

Email adres: info@Cavaliervriend.nl

Rekening nummer: NL08RABO0129744492 T.n.v. D. van Noije.

Koopovereenkomst: De koopovereenkomst tussen CavalierShop en de koper is tot stand gekomen, op het moment dat u van CavalierShop een email ontvangen heeft, met een bevestiging van de bestelde goederen. Indien u niet binnen 7 werkdagen het bedrag aan CavalierShop heeft voldaan, behouden wij het recht om de artikelen aan een andere koper te verkopen. Bent u niet in de gelegenheid aan deze voorwaarden te voldoen, neemt u dan contact met ons op via info@CavalierVriend.nl voor een oplossing.

Prijzen: Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief de verzendkosten. De verzendkosten staan vermeld in het overzicht van u bestelformulier.

Levering en leveringstijden: Levering vindt plaats binnen Nederland en op aanvraag naar het buitenland. CavalierShop streeft ernaar de producten binnen 5 werkdagen te leveren, na ontvangst van betaling, mits in voorraad op het opgegeven adres. CavalierShop is niet aansprakelijk voor schade of schadevergoeding, als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien wij de goederen niet leveren binnen de afgesproken levertijd, kunt u de bestelling annuleren en storten wij het geld zo spoedig mogelijk terug op u rekening. Bestellingen worden geleverd via Post.nl. Het risico van verzenden gaat over op de opdrachtgever vanaf het moment dat CavalierShop de verzendkwitantie heeft ontvangen van de vervoerder. Alle producten worden geleverd zoals op de foto die bij het product vermeld staat. Wij gaan serieus om met onze klanten en doen er alles aan om een zo goed mogelijke klantrelatie op te bouwen.

Verzendkosten: De verzendkosten staan vermeld bij u overzicht van u bestelling formulier.

Afhaal mogelijkheden: Het is mogelijk u bestelling af te halen: Mosselaan 68, 1934 DD, Egmond aan den Hoef. Let op !!! dit kan alleen op afspraak !!!

Betalingsmogelijkheden: U kunt de bestelling betalen bij afhalen.

Vooruitbetaling, u kunt het gehele verschuldigde bedrag overmaken naar rekening nummer NL 08 RABO 0129744492 t.n.v. D. van Noije

Reclamatie: De opdrachtgever is verplicht direct na ontvangst, de aangekochte producten grondig te controleren op eventuele gebreken. Indien u een gebrek heeft ontdekt dient u dit binnen 48 uur aan CavalierShop te melden.

Retourneren van de gekochte artikelen: U heeft de gelegenheid een produkt binnen 14 dagen aan ons te retourneren. De verzendkosten zijn dan voor uw eigen rekening. Na deze 14 dagen is het niet meer mogelijk om de goederen te ruilen of retour te zenden. Is de zending niet voldoende gefrankeerd, nemen we deze niet aan. Zodra wij het artikel retour hebben ontvangen, controleren wij dit op eventuele gebreken en storten wij het geld (- de verzendkosten)  binnen 7 dagen terug op uw rekening. Indien u een pakket heeft ontvangen van CavalierShop, maar er blijkt het verkeerde produkt in te zitten, dan herstelt CavalierShop geheel kosteloos deze fout, mits het produkt zonder schade weer bij ons retour komt. Wordt er een fout gemaakt door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever alleen de extra verzendkosten verschuldigd aan CavalierShop.

Aansprakelijkheid: U als klant dient zorg te dragen voor een juist gebruik van de door CavalierShop geleverde goederen. Eventuele schade die ontstaan is door het onjuist of onzorgvuldig gebruiken van de producten van de CavalierShop is niet op de CavalierShop of eigenaar te verhalen. U dient zelf rekening te houden met de veiligheid en leeftijd van het kind en/of dier.

Overmacht en/of omstandigheden: CavalierShop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld of in het rechtsverkeer geldende opvatting niet voor haar rekening komt. Bij omstandigheden moet u bijvoorbeeld denken aan het staken van het vervoer bedrijf, het niet leveren van producten door leveranciers, familieomstandigheden, storing van het internet.

Opmerkingen en klachten: Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn over onze website, manier van werken, klant vriendelijkheid of verbeterpunten hebben, dan kunt u ons mailen naar info@CavalierVriend.nl. Mocht u tevreden zijn over ons, dan horen wij het uiteraard ook graag en kunt u dit tevens in ons gastenboek kenbaar maken. CavalierShop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Door een bestelling te plaatsen verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

 

Voor de artikelen verwijzen we je voor nu graag door naar onze facebookpagina

  Copyright All Rights Reserved © CavalierVriend